Het verlichten van tennisbanen is tegenwoordig niet meer weg te denken bij de inrichting van het tennispark. Alhoewel er nog steeds parken zijn zonder verlichting, zijn de meeste tennisaccommodaties inmiddels geheel of gedeeltelijk voorzien.

Naast de traditionele verlichting (veelal gasontladingslampen) is de laatste jaren led verlichting enorm in opkomst. De verwachting is dat op termijn de traditionele verlichting op tennisparken geheel zal worden vervangen door led verlichting.

Eén van de belangrijkste voordelen van led verlichting is dat led aanzienlijk minder stroom verbruikt dan bijvoorbeeld gasontladingslampen. De aanschaf van led verlichting wordt daarmee ook gezien als één van de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen die een vereniging kan treffen.

Steeds meer tennisverenigingen overwegen de aanschaf van Led tennisbaanverlichting. Vanwege de afschaffing van de ecotaks (subsidie op energieverbruik) en de daarvoor (sinds 4 januari 2016) in de plaats gekomen nieuwe subsidieregeling ‘energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’, is de interesse in de aanschaf van led tennisbaanverlichting verder toegenomen (RVO subsidie van 30% op materiaal t/m 2019).

Een daaraan gerelateerde ontwikkeling is ook dat sinds april 2015 meerdere gas ontbrandingslampen door de Europese Unie verboden zijn. Bestaande voorraden mogen nog wel worden verkocht. De vraag is dus niet óf, maar wanneer uw vereniging met de aanschaf van led tennisbaanverlichting aan de slag gaat.

Een ‘nieuwe’ markt met veel business potentie zorgt ook voor de nodige wildgroei aan informatie en beloftes van leveranciers die niet altijd met de juiste objectiviteit verspreid en verkocht worden. Voor een tennisvereniging is het daarom niet altijd eenvoudig om tot een juiste keuze voor de aanschaf van led tennisbaanverlichting te komen. De aanschaf van led tennisbaanverlichting gaat dan ook veel verder dan het alleen maar aan- en uitschakelen van de verlichting.

Alle informatie omtrent LED verlichting: Basis document LED verlichting KNLTB

Om dit alles te onderzoeken is er een commissie in het leven geroepen tijdens de laatste ALV, de “LED verlichting commissie” (LVC). Deze commissie bestaat uit Marcel van Gemert, Mark Meijer en Danny Kuhlmann. Deze commissie gaat onderzoeken wat de aanschaf van LED verlichting zou betekenen voor SRO en gaan met die wetenschap uiteindelijk een advies uitbrengen naar het bestuur.

Een aantal zaken waar de LED verlichting commissie o.a. op gaat letten en zal meenemen in haar advies:

  • Speelgenot LED verlichting t.o.v. gasontladingslampen (ervaringen van andere tennisbanen)
  • De werkelijke investering voor LED verlichting (offertes van de leveranciers en installateurs met elkaar vergelijken)
  • Energie besparing LED t.o.v. gasontladingslampen
  • Onderhoud, levensduur, garantie, service contract op de LED verlichting
  • Huidige lichtmasten certificeren (NEN1010)
  • Bedieningsniveau (App of andere software eventueel i.c.m. afhangbord)

Eind 2017 zal de LVC advies uitbrengen richting bestuur over de LED verlichting. In januari kunnen de nieuwe subsidie aanvragen voor LED gedaan worden bij de RVO, de RVO maakt hiervoor elk jaar opnieuw een budget vrij.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden via de website en de nieuwsbrief van SRO.

Danny Kuhlmann.